Hotline: 0904.563.586

XUÂN TRƯỜNG - ĐƠN VỊ CUNG CẤP HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - CUNG CẤP  HÀNG CHÍNH HÃNG - HỖ TRỢ 24/7 - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Hổ trợ trực tuyến

Xuan Truong Co;Ltd

Xuan Truong Co;Ltd - 0904.563.586

Kết nối fanpage

HC THÍ NGHIỆM

Hydrochloric Acid 36%

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Borohydride 99% - NaBH4

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Nitrate - NaNO3

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Hydroxide >96% - NaOH

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Bromide - NaBr

Liên hệ 0904.563.586

Copper(II) Oxide - CuO

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Sulfite - Na2SO3

Liên hệ 0904.563.586

Petroleum Ether 60-90

Liên hệ 0904.563.586

Petroleum Ether 30-60

Liên hệ 0904.563.586

Casein

Liên hệ 0904.563.586

Iron(III) Oxide - Fe2O3

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Carbonate -Na2CO3

Liên hệ 0904.563.586

Mannitol - C6H14O6

Liên hệ 0904.563.586

Sodium hydrogen Carbonate -NaHCO3

Liên hệ 0904.563.586

Zinc Chloride -ZnCl2

Liên hệ 0904.563.586

Manganese Sulfate Monohydrate

Liên hệ 0904.563.586

Boric Acid - H3BO3

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Flouride - NaF

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Oxalate - Na2C2O4

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Nitrite - NaNO2

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Sulfate Anhydrous

Liên hệ 0904.563.586

Phenolphthalein Indicator

Liên hệ 0904.563.586

Bromothymol Blue Indicator

Liên hệ 0904.563.586

Hydrogen Peroxide 30%

Liên hệ 0904.563.586

Copper powder - Cu, bột đồng

Liên hệ 0904.563.586

White Vaselin

Liên hệ 0904.563.586

Methyl Orange

Liên hệ 0904.563.586

Cobalt (II) Chloride Hexahydrate

Liên hệ 0904.563.586

Ammonium Chloride

Liên hệ 0904.563.586

Aluminum Chloride Hexahydrate

Liên hệ 0904.563.586

Zinc Oxide - ZnO

Liên hệ 0904.563.586

Potassium iodide - KI

Liên hệ 0904.563.586

Ferric Trichloride anhydrous - FeCl3

Liên hệ 0904.563.586

Formaldehyde Solution - HCHO

Liên hệ 0904.563.586

Formic Acid

Liên hệ 0904.563.586

D-Glucose monohydrate

Liên hệ 0904.563.586

Urea

Liên hệ 0904.563.586

Thiourea

Liên hệ 0904.563.586

Calcium hydroxide - Ca(OH)2

Liên hệ 0904.563.586

Potassium Dichromate - K2Cr2O7

Liên hệ 0904.563.586

Iodine - I2

Liên hệ 0904.563.586

Potassium Chloride - KCl

Liên hệ 0904.563.586

Ammonium Flouride - NH4F

Liên hệ 0904.563.586

Ammonia Solution - Amoniac

Liên hệ 0904.563.586

Sucrose

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Chloride - NaCl

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Acetate

Liên hệ 0904.563.586

Ammonium Acetate

Liên hệ 0904.563.586

Potassium Sulfate-K2SO4

Liên hệ 0904.563.586

Crystal Violet - IND

Liên hệ 0904.563.586

Potassium Permanganate - KMnO4

Liên hệ 0904.563.586

Peptone - BR

Liên hệ 0904.563.586

Isopropyl Alcohol - Isopropanol

Liên hệ 0904.563.586

n-Butanol C4H9OH

Liên hệ 0904.563.586

Methanol 99.5% - CH3OH

Liên hệ 0904.563.586

Ethanol 99.7% - C2H5OH

Liên hệ 0904.563.586

Citric Acid monohydrate

Liên hệ 0904.563.586

Starch Soluble - Tinh bột

Liên hệ 0904.563.586

Tween 80 - Polysorbate 80

Liên hệ 0904.563.586

Tween 20 - Polysorbate 20

Liên hệ 0904.563.586

Acetonitrile

Liên hệ 0904.563.586

n-Hexane >97%

Liên hệ 0904.563.586

Acetone 99.5%

Liên hệ 0904.563.586

Iron powder reduced - Bột sắt

Liên hệ 0904.563.586

Nikel (II) Nitrate hexahydrate

Liên hệ 0904.563.586

Calcium Carbonate

Liên hệ 0904.563.586

Copper (II) Chloride dihydrate

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Benzoate

Liên hệ 0904.563.586

Ammonium Thiocyanate

Liên hệ 0904.563.586

Bromocresol Green

Liên hệ 0904.563.586

Bromocresol Purple

Liên hệ 0904.563.586

Dichloromethane

Liên hệ 0904.563.586

Ethanolamine

Liên hệ 0904.563.586

Mordant Black T

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Silicate nonahydrate

Liên hệ 0904.563.586

Thymol Phthalein

Liên hệ 0904.563.586

Trisodium Citrate dihydrate

Liên hệ 0904.563.586

Zinc Acetate Dihydrate

Liên hệ 0904.563.586

Ammonium Dihydrogen phosphate

Liên hệ 0904.563.586

Ethyl Acetate

Liên hệ 0904.563.586

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XUÂN TRƯỜNG (Xuan Truong Technology Co;Ltd)
Trụ sở: Xóm 3. An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: Hotline:0904.563.586 - P.Kinh doanh: 0976121998 - P.Kế toán: 024.37614231/0934561585
Email: Congnghexuantruong@gmail.com
www.xuantruongtech.com.Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Công Nghệ Xuân Trường. Mọi sự sao chép phải được sự đồng ý của chúng tôi