Hotline: 0904.563.586

XUÂN TRƯỜNG - ĐƠN VỊ CUNG CẤP HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - CUNG CẤP  HÀNG CHÍNH HÃNG - HỖ TRỢ 24/7 - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Hổ trợ trực tuyến

Xuan Truong Co;Ltd

Xuan Truong Co;Ltd - 0904.563.586

Kết nối fanpage

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM 1

Barium Sulfate

Liên hệ 0904.563.586

Alpha-Lactose monohydrate

Liên hệ 0904.563.586

L(+)-Tartaric acid

Liên hệ 0904.563.586

Ammonium Bicarbonate

Liên hệ 0904.563.586

N,N-dimethylformamide

Liên hệ 0904.563.586

Kaolin

Liên hệ 0904.563.586

Diethanolamine

Liên hệ 0904.563.586

Isooctane

Liên hệ 0904.563.586

1-Pentanol

Liên hệ 0904.563.586

Potassium hexacyanoferrate (III)

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Fluosilicate

Liên hệ 0904.563.586

Methyl Blue

Liên hệ 0904.563.586

Copper (I) Chloride

Liên hệ 0904.563.586

Methylene blue trihydrate 98.5%

Liên hệ 0904.563.586

Bromophenol blue

Liên hệ 0904.563.586

Potassium hydrogen phthalate

Liên hệ 0904.563.586

Tin(II) Chloride dihydrate

Liên hệ 0904.563.586

n-Butyl acetate

Liên hệ 0904.563.586

Cyclohexanone

Liên hệ 0904.563.586

1,2-Dichloroethane

Liên hệ 0904.563.586

Lead (II) Acetate basic

Liên hệ 0904.563.586

2-Butanone

Liên hệ 0904.563.586

1-Naphthol

Liên hệ 0904.563.586

Potassium Carbonate Crystal

Liên hệ 0904.563.586

Methyl Red

Liên hệ 0904.563.586

Phenol Red

Liên hệ 0904.563.586

Triammonium Citrate

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Hypophosphite monohydrate

Liên hệ 0904.563.586

Manganese Dioxide

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Alginate

Liên hệ 0904.563.586

5-Sulfosalicylic Acid dihydrate

Liên hệ 0904.563.586

Benzene

Liên hệ 0904.563.586

Potassium Oxalate monohydrate

Liên hệ 0904.563.586

Disodium Tetraborate

Liên hệ 0904.563.586

Nikel Chloride Hexahydrate

Liên hệ 0904.563.586

Iso-Butanol

Liên hệ 0904.563.586

Hydroquinone

Liên hệ 0904.563.586

Cobalt (II) Sulfate Heptahydrate

Liên hệ 0904.563.586

Potassium Chromate

Liên hệ 0904.563.586

Hydroxylammonium Chloride

Liên hệ 0904.563.586

Aluminum Sulfate

Liên hệ 0904.563.586

Calcium Oxide

Liên hệ 0904.563.586

Phenanthroline

Liên hệ 0904.563.586

Malachite Green

Liên hệ 0904.563.586

Trichloroacetic Acid

Liên hệ 0904.563.586

Triethanolamine

Liên hệ 0904.563.586

Potassium Peroxydisulfate

Liên hệ 0904.563.586

Phosphoric Acid

Liên hệ 0904.563.586

Resorcinol >99.5%

Liên hệ 0904.563.586

Sulfamic Acid

Liên hệ 0904.563.586

Silver Sulfate

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Sulfide nonahydrate 98%

Liên hệ 0904.563.586

Chất phá bọt

Liên hệ 0904.563.586

Lưu Huỳnh Hạt

Liên hệ 0904.563.586

Xút vảy - NaOH 99

Liên hệ 0904.563.586

Đồng sun phát CuSO4.5H2O

Liên hệ 0904.563.586

STPP – Sodium Tripoly Phosphate

Liên hệ 0904.563.586

Sodium hydrosulphide NaHS 70%

Liên hệ 0904.563.586

Dicyandiamide 99.5% C2H4N4

Liên hệ 0904.563.586

STPP - Na5P3O10

Liên hệ 0904.563.586

Axit Nitric (HNO3)

Liên hệ 0904.563.586

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XUÂN TRƯỜNG (Xuan Truong Technology Co;Ltd)
Trụ sở: Xóm 3. An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: Hotline:0904.563.586 - P.Kinh doanh: 0976121998 - P.Kế toán: 024.37614231/0934561585
Email: Congnghexuantruong@gmail.com
www.xuantruongtech.com.Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Công Nghệ Xuân Trường. Mọi sự sao chép phải được sự đồng ý của chúng tôi