Hotline: 0904.563.586

HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

Hổ trợ trực tuyến

Xuan Truong Co;Ltd

Xuan Truong Co;Ltd - 0904.563.586

Kết nối fanpage

HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 12

Sodium metabisulfite (Na2S2O5)

Liên hệ 0904.563.586

Natri Sulfit Na2SO3

Liên hệ 0904.563.586

Kali cacbonat K2CO3

Liên hệ 0904.563.586

Potassium chlorate (KCLO3)

Liên hệ 0904.563.586

Muối sunfat Na2SO4

Liên hệ 0904.563.586

NH4CL, Amoni Clorua

Liên hệ 0904.563.586

Axit photphoric-H3PO4

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Bicarbonate-NaHCO3

Liên hệ 0904.563.586

CLORAMIN B

Liên hệ 0904.563.586

Natri sunfua (Na2S)

Liên hệ 0904.563.586

Cromic axit – CrO3

Liên hệ 0904.563.586

Kẽm sulphate - ZnSO4.7H2O

Liên hệ 0904.563.586

Acid Boric- H3BO3

Liên hệ 0904.563.586

Kali Cromat- K2CrO4

Liên hệ 0904.563.586

Sodium Natri Benzoat- C6H5COONa

Liên hệ 0904.563.586

Máy phát điện

Liên hệ 0904.563.586

Máy phát điện

Liên hệ 0904.563.586

Máy phát điện

Liên hệ 0904.563.586

Máy phát điện

Liên hệ 0904.563.586

Máy phát hàn

Liên hệ 0904.563.586

Máy phát hàn

Liên hệ 0904.563.586

Acetone (C3H6O)

Liên hệ 0904.563.586

CHLORINE

Liên hệ 0904.563.586

POLYMER CATION-(C3H5ON)N

Liên hệ 0904.563.586

POLYMER ANION-CONH2[CH2-CH-]N

Liên hệ 0904.563.586

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XUÂN TRƯỜNG (Xuan Truong Technology Co;Ltd)
Địa chỉ: Xóm 3, An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: Kinh doanh - Kỹ thuật:(+84)0904563586 - 0976121998 - Kế toán:(+84)0934561585 - 024.37614231
Email: congnghexuantruong@gmail.com
www.xuantruongtech.com.Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Công Nghệ Xuân Trường. Mọi sự sao chép phải được sự đồng ý của chúng tôi