Hotline: 0904.563.586

XUÂN TRƯỜNG - ĐƠN VỊ CUNG CẤP HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM - CUNG CẤP  HÀNG CHÍNH HÃNG - HỖ TRỢ 24/7 - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Hổ trợ trực tuyến

Xuan Truong Co;Ltd

Xuan Truong Co;Ltd - 0904.563.586

Kết nối fanpage

HÓA CHẤT CƠ BẢN 3

Axit Sulfamic- H3NSO3

Giá mời liên hệ

 • Xuất xứ : Nhập khẩu chính hãng
 • Tình trạng : Có sẵn hàng

 • STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH CÔNG THỨC
  1 Acetone 500ml CH3-CO-CH3
  2 Acetonitril 500ml C2H3N
  3 Acid acetic Glacial 500ml CH3COOH
  4 Acid ascorbic 25g C6H8O6
  5 Acid bengoic 250g C6H5COOH
  6 Acid boric 500g H3BO3
  7 Acid hydrobromic 500ml HBr
  8 Acid chlohydric 500ml HCl
  9 Acid sulfuro 500ml H2SO3
  10 Acid citric 500g C6H8O7
  11 Acid flohydric 500ml HF
  12 Acid formic 500ml HCOOH
  13 Acid lactic 500ml CH3CH(OH) COOH
  14 Acid molybdic 500g H2MO4
  15 Acid nitric 500ml HNO3
  16 Acid oleic 500ml C17H33COOH
  17 Acid oxalic 500g H2C2O4
  18 Acid perchloric 500ml HClO4
  19 Acid phosphoric 500ml H3PO4
  20 Acid salysilic 250g C7H6O3
  21 Acid sulfosalicylic 100g C7H6O6S2H2O
  22 Acid sulphuric 500ml H2SO4
  23 Ta me x (Butraline) 500ml  
  24 Acid sulfamic 100g HO.SO2NH2
  25 Acid succinic 100g C4H6O4
  26 Aminobenzensulfonic acid (A.sulfanilic) 100g C6H7NO3S
  27 Acid Stearic 500g C17H35COOH
  28 Acid Tanic 500g C76H52O46
  29 Acid Tartric 500g C4H6O6
  30 Trichlorua axetic 500g CCl3COOH
  31 2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric) 25g C6H3O7N3
  32 Acid Pyrogalic 100g C6H603
  33 AgaSợi 100g  
  34 Aga bột    
  35 Amonium  acetate 500g NH4CH3COO
  36 Acetal dehyt 500ml CH3CHO
  37 Amonium Cromat 500g (NH4)2CrO4
  38 Amonicacbonate 500g (NH4)2CO3
  39 Amonium bicarbote 500g NH4HCO3
  40 Amonium Bicromate 500g (NH4)2Cr2O7
  41 Amonium Chloride 500g NH4Cl
  42 Amonium citrate 500g (NH4)3C6H5O7
  43 Amonium Florua 250g NH4F
  44 Ammonia solution 500ml NH4OH
  45 Amonium Molybdate 500g (NH4)6Mo7O24
  46 Ammonium Nitrate 500g NH4NO3
  47 Amonium Oxalate 500g (NH4)2C2O4
  48 Amonium sulfua 500ml (NH4)2S
  49 Ammonium Persulphate 500g (NH4)2S2O8
  50 Amonium photphat 500g (NH4)3PO4
  51 Amoni phosphatmonobasic 500g (NH4)H2PO4
  52 Ammonium ferric sulfate 500g NH4Fe(SO4)2
  53 Amoni phosphatdibasic 500g (NH4)2HPO4
  54 Ammonium sulfate 500g (NH4)2SO4
  55 Amonium sulfuacianide 500g NH4SCN
  56 Amonium sulfuacianide 500g NH4SCN
  57 Amonium nikel sulphate 500g NiSO4(NH4)SO4
  58 Amonium metavadate 100g NH4VO3
  59 Angtimon trioxyt 500g Sb2O3
  60 Angtimoncloride 500g SbCL3
  61 Aniline 500ml C6H5NH2
  62 Bạc nitrat (1kg) 1000g AgNO3
  63 Bạc nitrat (0.1kg) 100g AgNO3
  64 Silver sulphate 100g Ag2SO4
  65 Bari hydroxit 500g Ba(OH)2
  66 Barium Carbote 500g BaCO3
  67 Barium Chloride 500g BaCl2
  68 Barium nitate 500g Ba(NO3)2
  69 Barium sulfate 500g BaSO4
  70 Barium cromát 500g BaCrO4
  71 Bengen 500ml C6H6
  72 Benzan dehyt 500ml C6H5CHO
  73 Benzyl alcohol 500ml C6H5CH2OH
  74 Bismut nitrate 500g Bi(NO3)3
  75 Bismut oxyt 500g Bi2O3
  76 Brom lỏng    
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XUÂN TRƯỜNG (Xuan Truong Technology Co;Ltd)
  VPGD/Office: SN65/LK23, KĐT Vân Canh, Vân Canh, Hoài Đức, TP Hà Nội
  Điện thoại: Hotline:0904.563.586 - P.Kinh doanh: 0976121998 - P.Kế toán: 024.37614231/0934561585
  Email: Congnghexuantruong@gmail.com
  www.xuantruongtech.com.Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Công Nghệ Xuân Trường. Mọi sự sao chép phải được sự đồng ý của chúng tôi