Hotline: 0904.563.586

HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

Hổ trợ trực tuyến

Xuan Truong Co;Ltd

Xuan Truong Co;Ltd - 0904.563.586

Kết nối fanpage

HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 5

Hóa Chất Cơ Bản - Công nghiệp

Giá mời liên hệ

 • Xuất xứ : Nhập khẩu chính hãng
 • Tình trạng : Có sẵn hàng

 • STT TÊN SẢN PHẨM CÔNG THỨC
  1 Acetone CH3-CO-CH3
  2 Acetonitril C2H3N
  3 Acid acetic Glacial CH3COOH
  4 Acid ascorbic C6H8O6
  5 Acid bengoic C6H5COOH
  6 Acid boric H3BO3
  7 Acid hydrobromic HBr
  8 Acid chlohydric HCl
  9 Acid sulfuro H2SO3
  10 Acid citric C6H8O7
  11 Acid flohydric HF
  12 Acid formic HCOOH
  13 Acid lactic CH3CH(OH) COOH
  14 Acid molybdic H2MO4
  15 Acid nitric HNO3
  16 Acid oleic C17H33COOH
  17 Acid oxalic H2C2O4
  18 Acid perchloric HClO4
  19 Acid phosphoric H3PO4
  20 Acid salysilic C7H6O3
  21 Acid sulfosalicylic C7H6O6S2H2O
  22 Acid sulphuric H2SO4
  23 Ta me x (Butraline)  
  24 Acid sulfamic HO.SO2NH2
  25 Acid succinic C4H6O4
  26 Aminobenzensulfonic acid (A.sulfanilic) C6H7NO3S
  27 Acid Stearic C17H35COOH
  28 Acid Tanic C76H52O46
  29 Acid Tartric C4H6O6
  30 Trichlorua axetic CCl3COOH
  31 2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric) C6H3O7N3
  32 Acid Pyrogalic C6H603
  33 AgaSợi  
  34 Aga bột  
  35 Amonium  acetate NH4CH3COO
  36 Acetal dehyt CH3CHO
  37 Amonium Cromat (NH4)2CrO4
  38 Amonicacbonate (NH4)2CO3
  39 Amonium bicarbote NH4HCO3
  40 Amonium Bicromate (NH4)2Cr2O7
  41 Amonium Chloride NH4Cl
  42 Amonium citrate (NH4)3C6H5O7
  43 Amonium Florua NH4F
  44 Ammonia solution NH4OH
  45 Amonium Molybdate (NH4)6Mo7O24
  46 Ammonium Nitrate NH4NO3
  47 Amonium Oxalate (NH4)2C2O4
  48 Amonium sulfua (NH4)2S
  49 Ammonium Persulphate (NH4)2S2O8
  50 Amonium photphat (NH4)3PO4
  51 Amoni phosphatmonobasic (NH4)H2PO4
  52 Ammonium ferric sulfate NH4Fe(SO4)2
  53 Amoni phosphatdibasic (NH4)2HPO4
  54 Ammonium sulfate (NH4)2SO4
  55 Amonium sulfuacianide NH4SCN
  56 Amonium sulfuacianide NH4SCN
  57 Amonium nikel sulphate NiSO4(NH4)SO4
  58 Amonium metavadate NH4VO3
  59 Angtimon trioxyt Sb2O3
  60 Angtimoncloride SbCL3
  61 Aniline C6H5NH2
  62 Bạc nitrat (1kg) AgNO3
  63 Bạc nitrat (0.1kg) AgNO3
  64 Silver sulphate Ag2SO4
  65 Bari hydroxit Ba(OH)2
  66 Barium Carbote BaCO3
  67 Barium Chloride BaCl2
  68 Barium nitate Ba(NO3)2
  69 Barium sulfate BaSO4
  70 Barium cromát BaCrO4
  71 Bengen C6H6
  72 Benzan dehyt C6H5CHO
  73 Benzyl alcohol C6H5CH2OH
  74 Bismut nitrate Bi(NO3)3
  75 Bismut oxyt Bi2O3
  76 Brom lỏng  
   
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XUÂN TRƯỜNG (Xuan Truong Technology Co;ltd) --- Tel/Fax: 024.37614231
  Địa chỉ: Xóm 3, T. An Trai, X. Vân Canh, H. Hoài Đức, Tp. Hà Nội
  Điện thoại: Phòng KD:(84)0904.563.586-----P.kỹ thuật:(84)0904998121-----P.kế toán:(84)0934561585
  Email: congnghexuantruong@gmail.com
  www.xuantruongtech.com.Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Công Nghệ Xuân Trường. Mọi sự sao chép phải được sự đồng ý của chúng tôi